Mijn favorieten

Nieuws

Kabinetsbesluit gaswinning
Geplaatst op: 21 januari 2019
“Om de veiligheid te vergroten van de mensen die boven het gasveld in Groningen wonen, verminderen we de productie in het meest risicovolle gebied en begrenzen we de totale productie”, aldus de bewindsman. “Daarnaast nemen we maatregelen om schade zoveel mogelijk te voorkomen en het proces van schadevergoeding optimaal te laten verlopen. Ook gaan we, in samenwerking met betrokken partijen, de leefbaarheid in het gebied vergroten en het regionaal economisch perspectief verbeteren”.
Woningmarkt: herstel zet door in 4e kwartaal
Geplaatst op: 21 januari 2019
De gemiddelde woningprijs in Nederland over het hele jaar gerekend lieten de woningprijzen landelijk een daling zien van 1,1%. In grote delen van Drenthe was eenzelfde beeld te zien, met uitzondering van zuidoost Drenthe waar toch een wat sterkere prijsdaling zichtbaar was -3,2%. In Groningen moeten we een tweedeling maken tussen Stad die de landelijke lijn volgt en in de provincie gemiddeld -3,5%.